Nuorodos

Nevyriausybinės organizacijos

 

Atviros Lietuvos fondas
http://www.osf.lt
ALF yra nepriklausoma nevyriausybinė nepelno organizacija, kurios pagrindinis tikslas buvo remti atviros, demokratinės, pilietinės visuomenės kūrimąsi. Fondas skiria lėšas įvairiems projektams įgyvendinti, didžiausią dėmesį teikiant viešosios politikos, teisinio švietimo, mokslo, pilietinės visuomenės, kultūros, visuomenės sveikatos, komunikacijos ir leidybos sritims.  Fondas taip pat remia ir projektus, susijusius su nusikalstamumo prevencija. Interneto svetainėje informuojama apie fondo remiamas programas ir galimybes gauti finansavimą projektams.
Informacija: Naujienos, Programos, Viešoji Politika, Paraiškos, Skelbimai, Nuorodos.
Temos: Nevyriausybinės organizacijos.
Vieta: Lietuva, Europa.
Tikrinta: 2002-12-07.

exjure.com
http://www.exjure.com/lithuania/lt/index.htm
Viešoji įstaiga Teisės projektų ir tyrimų centras vykdo projektą „EX JURE” (lot. - remiantis teise, teisėtai). Projekto tikslas - skleisti teisines žinias, informaciją apie Lietuvos, kitų šalių ir Europos Sąjungos teisę, apie teisines verslo sąlygas, suburti Lietuvos ir kitų šalių teisininkų ir kitų suinteresuotų asmenų pastangas ginant žmogaus teises ir teikiant teisinę pagalbą gyventojams ir verslui. Projektu taip pat siekiama stiprinti bendradarbiavimą tarp įvairių šalių teisininkų, verslininkų, žmogaus teisių gynėjų.
Informacija: Teisė ir Verslas, Žmogaus Teisės, Teisės Aktai, Jūsų Nuomonė, Teisinės Firmos, Advokatai, Teisinė Pagalba, Teisiniai Tyrimai.
Temos: Nevyriausybinės organizacijos, Teisinė pagalba.
Vieta: Lietuva, Europa.
Tikrinta: 2004-02-26.

Lietuvos žmogaus teisių asociacija
http://www.aiva.lt/human_rights
Asociacija yra nevyriausybinė, ne pelno siekianti organizacija, kurios veikla yra grindžiama Baigiamuoju Helsinkio Aktu, Visuotine žmogaus teisių deklaracija ir kitais tarptautiniais bei šalies žmogaus teisių dokumentais. Asociacijoje veikia kelios darbinės komisijos: prekybos žmonėmis, policijos veiklos priežiūros, vaikų teisių, darbo klausimų, moterų teisių. Interneto svetainėje pateikiama informacija apie organizacijos veiklą, publikuojami atlikti tyrimai ir skelbti pranešimai.
Temos: Nevyriausybinės organizacijos.
Vieta: Lietuva, Europa.
Tikrinta: 2002-12-07.

Lietuvos žmogaus teisių centras
http://www.lchr.lt
Pagrindiniai centro tikslai yra skatinti visuomenę domėtis ir gerbti žmogaus teises; įgyvendinti švietimo programas; inicijuoti mokslinius žmogaus teisių srities tyrimus; tirti žmogaus teisių būklę šalyje; kelti žmogaus teisių problemas ir teikti jų sprendimo būdus įstatymų leidėjui ir Vyriausybei; plėtoti šviečiamąją veiklą žmogaus teisių srityje. Centro veikla orientuota į opiausias žmogaus teisių problemas, ja mėginama užpildyti dideles visuomenės (ypač teisininkų, mokytojų) švietimo ir informacijos spragas apie žmogaus teises. Interneto svetainė skirta informuoti visuomenę apie Centro veiklą, organizuojamas paskaitas, seminarus, leidžiamus leidinius, kuriamas ir įgyvendinamas švietimo programas.
Informacija: Apie Mus, Veikla, Leidiniai.
Temos: Nevyriausybinės organizacijos.
Vieta: Lietuva, Europa.
Tikrinta: 2002-12-07.

Nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje centras
www.nplc.lt
Nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje centras (NPLC) yra nevyriausybinė organizacija. Ji kaupia informaciją apie nusikalstamumą, jo priežastis, sąlygas ir prevenciją, analizuoja kriminogeninę situaciją, nusikalstamumo priežastis bei sąlygas, vertina šio reiškinio tendencijas ir prognozes; inicijuoja, organizuoja ir atlieka mokslinius ir kitus taikomojo pobūdžio tyrimus nusikalstamumo prevencijos srityje. Interneto svetainėje pateikiama informacija apie centro veiklą: programas, tyrimus, renginius, leidinius. Dauguma medžiagos yra elektroniniame formate ir svetainės lankytojai gali ją parsisiųsti. Svetainėje funkcionuoja Automatizuotos Statistikos sistema, leidžianti Centro kaupiamus statistinius duomenis atvaizduoti lentelių, diagramų ir žemėlapio pavidalu. Vartotojams taip pat bus naudingas didelis ir klasifikuotas Lietuvos ir tarptautinių interneto nuorodų skyrius.
Informacija: Centro Programos, Vaizdo Klipai, Leidyba, Automatizuota Statistika, Kriminologinė Statistika, Renginiai, Kriminologinė Literatūra, Nuorodos, Verta Žinoti, Svetainės Naujienos, Paieška Svetainėje.
Temos: Nevyriausybinės organizacijos.
Vieta: Lietuva, Europa.
Tikrinta: 2002-12-09.

Programa „IT-Vaikų namas"
http://www.vaikunamas.lt/
Programa „IT-Vaikų namas" (Dar vadinama „IT-Vaikų centras") - tai tarptautinio projekto padalinys. Projekte dalyvauja 11 Baltijos jūros regiono šalių. „IT-Vaikų Namas" siekia kuo plačiau informuoti visuomenę apie rizikos grupės vaikus. Interneto svetainėje pateikiama medžiaga tėvams, vaikams, jaunimui, mokytojams apie seksualine prievartą prieš vaikus. Taip pat veikia organizacijų ginančių ir besirūpinančių vaikų teisėmis duomenų bazė. Svetainėje rasite ir elektroninį žurnalą vaikų teisių klausimais.
Informacija: Duomenų Bazė, Literatūra, Kalendorius, Specialistų Tinklas, Tėvams, Jaunimui, Mokytojams, Elektroninis Žurnalas.
Temos: Nevyriausybinės organizacijos.
Vieta: Lietuva, Europa.
Tikrinta: 2002-12-07.

Teisės ir demokratijos plėtros centras
http://www.tdc.litlex.lt/
Teisės ir demokratijos plėtros centras - viešoji įstaiga, kurios tikslas - prisidėti prie Lietuvos teisininkų kvalifikacijos tobulinimo, gilinti verslo atstovų teisės žinias, teisiškai šviesti visuomenę. TDC organizuoja seminarus, konferencijas, įstatymų rengėjų bei praktikuojančių teisininkų susitikimus.
Informacija: Seminarų Organizavimas, TDC Biblioteka ir Informacijos Centras.
Temos: Nevyriausybinės organizacijos.
Vieta: Lietuva, Europa.
Tikrinta: 2002-12-07.

Transparency international Lietuvos skyrius
http://www.transparency.lt
Viešoji įstaiga „Transparency International" Lietuvos skyrius (TILS) yra tarptautinės organizacijos Transparency International padalinys, veikiantis. TILS veiklos tikslas - pilietinių antikorupcinių iniciatyvų skatinimas bei organizavimas Lietuvoje. TILS - nepolitinė organizacija, bendraujanti ir koordinuojanti savo veiklą tiek su vyriausybinėmis, tiek nevyriausybinėmis organizacijomis Lietuvoje bei užsienyje. Interneto svetainėje pateikiama informacija apie organizacijos inicijuotus ir organizuotus tyrimus, skirtus korupcijos fenomeno analizei, organizuojamus renginius, naujienas, edukacines programas, skirtas antikorupcinei problematikai. Taip pat svetainėje veikia teisės aktų duomenų bazė ir forumai, kuriuose lankytojai gali rašyti savo nuomones ir diskutuoti pasirinktomis temomis.
Informacija: Naujienos, Tyrimai, Spaudoje, Renginiai, Teisiniai Dokumentai, Nuorodos, Skaidrumas, Forumai, Atsiliepimai, Apklausos.
Temos: Nevyriausybinės organizacijos.
Vieta: Lietuva, Europa.
Tikrinta: 2002-12-07.

 


Nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje centras (NPLC)

Redaguota: 2004-12-29